Grovfor


 Grovfor fra Larvik: Hestehoven har testet høy som er hardt komprimert i 400 kilos
                            4-kant baller, som er lette å fore med, de er lette å stable, de
                            kan lagres ute og leveres på døra.

                            Høyet er svært næringsholdigt noe som reduserer kraftforet som
                            igjen er bra for mage og hesten.

                           Foranalyse foreligger. Ring 41662000 for mer info.

 Grovfor Grovfor   Grovfor
 Grovfor  Grovfor  Grovfor

 Grovfor Grovfor