Skoing

Hovslager begynte jeg med i 1990 da hovslageren aldri kom.Jeg tok ett kurs på Starum
og begynte i lære hos Roy Berntsen fra Grimstad. Siden den gang har jeg skodd mange
tusen hester. Alt fra den minste fallabella og til den største shire hest, fra sprang og til
islandshest med sine 10mm.sko. Jeg er glad i skoing og selv om det ikke er så mye jeg
skor lenger holder det meg i en vis form.
 Skoing